Vereniging Streekbeheer Rijnstromen

Coördinator
Marije Slijkhuis (maandag t/m donderdag)
06-12534317
marije@rijnstromen.nl

Secretaris
Toos Bus-Stolwijk
toetenburg@live.nl


Wil je lid worden?

Voor € 40,- per jaar word je lid van de VSR. Drie maal per jaar ontvang je dan onze Nieuwsbrief. Je kunt meepraten en mee besluiten op onze ledenvergaderingen. Deelnemers aan het subsidiestelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer worden automatisch lid van de VSR.

Wil je graag lid worden, stuur dan een e-mail naar onze secretaris via toetenburg@live.nl.