De Stichting Streekbeheer Rijnstromen (SSR) is in december 2006 officieel opgericht. De stichting wil in het werkgebied van de Vereniging Streekbeheer Rijnstromen de natuur en het landschap instandhouden en versterken. Dit doet zij ondermeer door gronden in beheer te krijgen.

Ga voor meer informatie naar Home – Stichting Streekbeheer Rijnstromen