De VSR zet zich in voor streekbeheer. Met streekbeheer wordt bedoeld hoe inwoners van een gebied omgaan met inrichting en onderhoud van het buitengebied.

Hieronder vallen alle activiteiten van boeren en bewoners, al of niet tegen een vergoeding of beloning, die het behoud en/of de ontwikkeling beogen van natuur- en landschapswaarden.

In ons Rijnstromengebied houdt dat in hoe wij omgaan met de bestaande landschapselementen, het ontwikkelen en aanleggen van nieuwe elementen en het ontwikkelen en beheren van bijvoorbeeld het weidevogelgebied in het Duivense Broek.

Veel inwoners in ons werkgebied doen al aan agrarisch natuurbeheer en onderhouden knotbomen, struweelhagen, kikkerpoelen, houtsingels en boomgaarden en kruidenrijke grasland- of akkerranden.

Door een samenwerking te zoeken met agrariƫrs, bewoners en vrijwilligers die zich willen inzetten voor natuur en landschap, kan streekbeheer zich ontwikkelen.

Voorbeelden daarvan zijn het vele knotwerk wat gedaan wordt in onze streek en het zoeken naar nesten en tellen van weidevogels in het weidevogelgebied.

De VSR zet zich in om streekbeheer te ontwikkelen en te ondersteunen. Door het faciliteren van subsidieaanvragen door grondeigenaren en -gebruikers en vrijwilligersgroepen bij de overheid proberen wij het ook financieel mogelijk te maken.