Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
woensdag 03/03/2021

De percelen in het Duivense Broek worden weer plasdras gemaakt voor de weidevogels die komen broeden in het gebied. Tijdelijke plasdras is aantrekkelijk voor weidevogels om zich te vestigen. In het voorjaar komen de weidevogels aan en gebruiken de plasdrassen om op te vetten en te rusten vóór het broedseizoen. De vogels gebruiken de plasdras percelen als verzamel- en slaapplek, waarbij de natte percelen vooral zorgen voor voldoende voedsel. Dat komt doordat wormen en emelten bij een hoge grondwaterstand dichter naar het maaiveld komen en daardoor beter bereikbaar zijn voor de weidevogels. Ook is het voor weidevogels eenvoudiger om met hun snavel in de zachte natte grond door te dringen, dan in een drogere harde bodem. Plasdras helpt de weidevogels alleen als er geschikt broed- en opgroeibiotoop in de buurt is, zoals kruidenrijke weidevogelgraslanden en/of extensieve beweiding. ... Lees meerLees minder

De percelen in het Duivense Broek worden weer plasdras gemaakt voor de weidevogels die komen broeden in het gebied. Tijdelijke plasdras is aantrekkelijk voor weidevogels om zich te vestigen. In het voorjaar komen de weidevogels aan en gebruiken de plasdrassen om op te vetten en te rusten vóór het broedseizoen. De vogels gebruiken de plasdras percelen als verzamel- en slaapplek, waarbij de natte percelen vooral zorgen voor voldoende voedsel. Dat komt doordat wormen en emelten bij een hoge grondwaterstand dichter naar het maaiveld komen en daardoor beter bereikbaar zijn voor de weidevogels. Ook is het voor weidevogels eenvoudiger om met hun snavel in de zachte natte grond door te dringen, dan in een drogere harde bodem. Plasdras helpt de weidevogels alleen als er geschikt broed- en opgroeibiotoop in de buurt is, zoals kruidenrijke weidevogelgraslanden en/of extensieve beweiding.
woensdag 03/03/2021

De workshops van traject ‘Boer wordt weer boer’ starten komende weken online: geef je snel op!

Dit traject wil bijdragen aan een duurzame landbouw én aan een rendabele bedrijfsvoering voor de boer. Het maakt deel uit van het POP programma Natuurinclusieve landbouw.
Bekijk de flyer:
rijnstromen.nl/wp-content/uploads/2021/03/Leaflet-A4-workshops-Rijnstromen_20210219.pdf
... Lees meerLees minder

De workshops van traject ‘Boer wordt weer boer’ starten komende weken online: geef je snel op!

Dit traject wil bijdragen aan een duurzame landbouw én aan een rendabele bedrijfsvoering voor de boer. Het maakt deel uit van het POP programma Natuurinclusieve landbouw. 
Bekijk de flyer: 
https://rijnstromen.nl/wp-content/uploads/2021/03/Leaflet-A4-workshops-Rijnstromen_20210219.pdf
Meer laden