In samenwerking met Nestbeschermingsgroep weidevogels De Liemers heeft de VSR een viertal infopanelen geplaatst in het weidevogelgebied Duivense en Zevenaarse Broek. In dit gebied werken de weidevogelvrijwilligers, boeren, loonwerkers en VSR samen om weidevogels te beschermen. De infopanelen staan langs de fietsknooppuntenroutes. Je komt ze tegen bij de ‘ingangen’ naar het gebied, vanuit Zevenaar, Duiven, Giesbeek en Lathum/Bahr. Op de infopanelen kun je lezen wat in het gebied gedaan wordt om de biodiversiteit te vergroten en de weidevogels te helpen.