De VSR heeft samen met werkgroep Oké een bijdrage uit het “Baron en baronesse van Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds” ontvangen voor het herstel van het rabattenbos in Oud-Zevenaar. Het meeste werk is uitgevoerd door de enthousiaste vrijwilligers van Werkgroep Oké. Een minikraan van de firma Sloot uit Aerdt heeft de slootjes uitgediept.

Het natte gebied vormt een bijzonder leefgebied voor verschillende planten en dieren.  Het was hier vroeger erg moerassig en daarom werden er rabatten aangelegd. Dit zijn ophogingen tussen lange greppels. Vroeger voer men met bootjes door de sloten en werden de wilgentenen gesneden. Toen er geen wilgentenen meer geoogst werden, heeft het griend zich ontwikkeld tot wilgenbos op rabatten. Door gebrek aan onderhoud zijn de rabatsloten vervolgens steeds verder dichtgeslibd.

Tijdens het project is het hout van omgevallen bomen uit de slootjes gehaald en de wilgen zijn gesnoeid. De slootjes zijn uitgediept en open plekken zijn ingeplant met verschillende soorten bomen en struiken. Hierdoor ontstaat meer variatie in de begroeiing. Door het verjongen van het bos en het uitgraven van de slootjes is het oude rabattenbos hersteld. Het hout uit het bosje is duurzaam verwerkt, het is versnipperd en gebruikt om tuinkassen, kippen- en varkensstallen te verwarmen. Veel diersoorten, zoals de bever, het ree, amfibieën en vlinders profiteren van het opknappen van het rabattenbos.

Onderhoud en beheer van het natuurgebied wordt door de vrijwilligers van Werkgroep Oké uitgevoerd.