Sinds de oprichting van de vereniging hebben leden diverse landschapsprojecten uitgevoerd. Het ging meestal om aanleg van erf- en landschappelijke beplanting (zoals hagen, knotbomen, poelen en hoogstamboomgaarden) en opheffen van achterstallig onderhoud (aan bijvoorbeeld meidoornhagen, knotbomen en hoogstamboomgaarden).

De landschapsprojecten zijn in de meeste gevallen (gedeeltelijk) gefinancierd met verschillende subsidiegelden van de provincie en gemeenten.