Inleiding

Het traject “Boer wordt weer boer” is een  traject dat wil bijdragen aan een duurzame landbouw én aan rendabele bedrijfsvoering voor de boer. Hoe lever je als boer hoogwaardig voedsel, belast je het milieu minder, zorg je voor een verbetering van de biodiversiteit en verhoog je de belevingswaarde van het agrarisch landschap? En hoe kan dit ook nog bijdragen aan een rendabele bedrijfsvoering? Daarop geven een aantal gebiedsbijeenkomsten, workshops en een opleidingstraject antwoorden. Met inleiders uit de praktijk. En veel ruimte voor interactie.

Dit project “boer wordt weer boer” maakt deel uit van het POP programma Natuurinclusieve landbouw. Het speelt in twee gebieden. In het rivierengebied Oost richt het project zich op het beheren van (natuur)gronden. In de Liemers richten we ons met name op agrarische activiteiten. Boeren uit het Rivierengebied met interesse voor de Liemerse bijeenkomsten en workshops zijn van harte welkom om hieraan deel te nemen. En andersom.

Bijeenkomsten in de Liemers

De twee gebiedsbijeenkomsten, één voor jonge agrarische ondernemers en één voor oudere ondernemers in het gebied, zijn bedoeld als een kennismaking met de natuurinclusieve landbouw: wat verstaan we eronder? Welke rol kan deze landbouw vervullen op het bedrijf? Wat levert het op voor landschap en boer? Er komen boeren aan het woord die vergaande maatregelen hebben genomen om hun bedrijf (meer) NIL te maken. Ook worden in parallelle sessies de onderwerpen van de vier workshops toegelicht: bodem – kringloop -biodiversiteit – landschap.

Workshops

Workshop 1: bodem
De bodem onder je bedrijf is een kapitaal intensief goedje. Hoe benutten we die optimaal en hoe kun je op een meer natuurlijke wijze voldoende productie halen met meer biodiversiteit in de diepte? Oftewel hoe laat je wormen, schimmels, bacteriën, protozoa, eencelligen en aaltjes voor je werken?

Workshop 2: biodiversiteit
Waarom is biodiversiteit zo belangrijk op het bedrijf? Hoe kan het een logischer onderdeel uitmaken van de bedrijfsvoering en hoe heb je daar als bedrijf profijt van?

Workshop 3: kringloop landbouw
Deze workshop laat zien dat je met minder input meer rendement kunt halen in je bedrijfsvoering. Onderwerpen uit de voorgaande workshops zullen hierin terugkomen. Deze workshop zal met name voor melkveehouders en vleesveehouders interessant zijn.

Workshop 4: landschap
Wat is de wisselwerking van alle voorgaande elementen op het landschap? Hoe kan je met je bedrijf bijdragen aan een veerkrachtig en aantrekkelijk landschap en draagt andersom het landschap bij aan een gezond en prettig bedrijf?

Alle workshops bevatten veel informatie en zijn gericht op toepassing in de praktijk; dat zal de  bedrijfsvoering en het werkplezier ten goede komen: boer wordt weer boer!

Opleiding natuurbeheer en ondernemerschap

De opleiding Natuurbeheer en ondernemerschap betreft een praktijkgerichte cursus voor situaties van natuurgraslanden die door de geselecteerde agrarische ondernemers beheerd worden. Met het succesvol afronden van deze cursus ontvangt de deelnemer een certificaat ‘Natuurondernemer’. Dit certificaat wordt erkend door provincies, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en steeds meer andere organisaties. Met dit certificaat kan de ondernemer beheer uitvoeren op natuurgronden.

Deze opleiding wordt verzorgd door de HAS Hogeschool Den Bosch in samenwerking met de Aeres Hogeschool in Dronten.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan de gebiedsbijeenkomsten en workshops.

Aan de opleiding Natuurbeheer en Ondernemerschap zijn kosten verbonden. Geïnteresseerden worden hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Mee doen en meer informatie

Mee doen aan een gebiedsbijeenkomst, één, een paar of alle workshops of de opleiding? Dat kan! Iedere agrarisch ondernemer is van harte welkom! In verband met COVID-maatregelen is opgave voor alle bijeenkomsten en workshops verplicht.

Voor aanmelding en meer informatie kunt u contact opnemen met Theo Nieuwenhuis, info@edaphon.nl; tel.nr. 06 10 88 52 77.

Publiciteit

De twee gebiedsbijeenkomsten, vier workshops en de opleiding Natuurbeheer en Ondernemerschap maken deel uit van een breder traject in Liemers en Oost-Betuwe. Deze zijn georganiseerd door Edaphon, Eet je Uitzicht en Feniks Consult en mede mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn Platteland, en van Park Lingezegen.

Met medewerking van partners: